SKK INT Köping, Petra Junehall (S)


Mycket lovande ungtik,med utmärkta proportioner och tilltalande helhet.
Feminint vackert huvud med fina rasdetaljer.Korrekt bett.Mycket bra hals och överlinje.
Passande benstomme.Bra förbröst.Tillräklig bröstkorg.
Rastypiska vinklar.Bra kors och svans.Sunda parallela rörelser.Utmärkt päls och färg.