"Ungtik, kraftfull välbyggd med bra könsprägel. Parallella huvudlinjer ganska bra huvudproportioner. Välburna öron.
Tänder/bett UA. Vackra ögon, bra hals/rygg. Något rak överarm, för övrigt välvinklad.
Spänstiga vägvinnande rörelser, står på bra ben/tassar. Utmärkt päls, öppen/trevlig."