Moment
1
2
3
4
5
1a - Kontakt hälsning Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt- helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
Quindy, Kajsa Wonoscar, Willow, Wildebeest Wilma
1b - Kontakt Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stre-tar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
Kajsa, Wildebeest Willow Quindy, Wonoscar, Wilma
1c - Kontakt Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föra-ren. Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
Quindy, Wilma Kajsa, Willow, Wildebeest Wonoscar
2a - Lek 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Kajsa Willow, Wildebeest, Wilma Quindy, Wonoscar
2b - Lek 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
Kajsa Willow, Wilma Quindy, Wonoscar, Wildebeest
2c - Lek 1 Dragkamp Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
Kajsa, Willow, Wilma Wildebeest Quindy Wonoscar
3a - Jakt Förföljande Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
Kajsa, Wonoscar, Willow, Wildebeest Quindy, Wonoscar, Willow, Wilma Quindy
3b - Jakt Gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder.
Quindy, Kajsa, Wonoscar, Willow, Wildebeest, Wilma Quindy
4 - Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig, växlar snabbt aktiviteter.
Kajsa, Wonoscar, Wildebeest, Wilma Willow Quindy
5a - Avståndslek Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade start-försök.
Wonoscar, Willow, Wildebeest, Wilma Quindy, Kajsa
5b - Avståndslek Hot/agg. Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.
Wonoscar, Wildebeest, Wilma Kajsa Quindy Willow
5c - Avståndslek Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Quindy, Kajsa, Wilma Wonoscar, Willow Wildebeest
5d - Avståndslek Leklust Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Griper direkt med hela munnen Drar emot, släpper ej.
Quindy, Kajsa, Wilma Willow, Wildebeest Wonoscar
5e - Avståndslek Samarbete Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
Quindy, Kajsa, Willow, Wildebeest, Wilma Wonoscar
6a - Överraskning Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
Willow Wonoscar, Wildebeest Quindy, Kajsa, Wilma
6b - Överraskning Hot/agg Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
Wonoscar, Willow, Wilma Quindy, Kajsa Wildebeest
6c - Överraskning Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ned overallen / går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
Kajsa, Willow, Wildebeest Wonoscar, Wilma Quindy
6d - Överraskning Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
Quindy, Wonoscar, Wildebeest, Wilma Kajsa Willow
6e - Överraskning - Kvarstående intresse Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
Willow Kajsa, Wonoscar, Wilma Quindy, Wildebeest
7a - Ljudkänslighet Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
Quindy Wonoscar Kajsa, Willow, Wildebeest, Wilma
7b - Ljudkänslighet Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
Wildebeest Wilma Wonoscar, Willow Quindy, Kajsa
7c - Ljudkänslighet Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
Quindy, Kajsa, Wonoscar, Willow, Wildebeest, Wilma
7d - Ljudkänslighet Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
Quindy, Kajsa, Wonoscar, Wildebeest Willow, Wilma
8a - Spöken Hot/agg Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
Wonoscar Quindy, Kajsa, Wildebeest, Wilma Willow
8b - Spöken Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
Wonoscar Quindy, Kajsa, Wildebeest, Wilma Willow
8c - Spöken Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
Wonoscar, Willow Quindy, Wildebeest Kajsa, Wilma
8d - Spöken Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. Går fram när föraren talar med figuranten / lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
Kajsa, Willow, Wildebeest Wonoscar, Wilma Quindy
8e - Spöken Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figuranten bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
Quindy, Wildebeest Willow Kajsa, Wonoscar, Wilma
9a - Lek 2 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Kajsa, Wilma Willow Quindy Wonoscar, Wildebeest
9b - Lek 2 Gripande Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
Kajsa, Willow, Wildebeest, Wilma Quindy, Wonoscar
10 - Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skott.
Quindy, Wonoscar, Willow Kajsa Wilma Wildebeest