Moment
1
2
3
4
5
1a - Kontakt hälsning Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - genom att dra sig undan. Accepterar kontakt- utan att besvara drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.
1b - Kontakt Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Följer med men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i testledaren ex hoppar, gnäller, skäller .
1c - Kontakt Hantering Avvisar. med morrning och/eller bitförsök Undviker drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende
2a - Lek 1 Leklust Leker inte. Leker inte men visar intresse. Startar långsamt blir aktiv. Leker Leker aktivt Startar snabbt. Leker mycket aktivt startar mycket snabbt.
2b - Lek 1 Gripande Griper inte. Griper inte nosar bara på föremålet. Griper tveksamt med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt hugger föremålet i farten.
2c - Gripande och Dragkamp Griper inte. Griper tveksamt, släpper håller men drar inte emot Griper - drar emot men släpper och tar om. Alt tuggar Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen rycker drar emot alt ruskar även under den passiva delen tills testledaren släpper.
3a - Jakt Förföljande Startar inte. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart målinriktad bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b - Jakt Gripande Nonchalerar föremålet alt springer inte fram. Griper inte nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder.
4 - Aktivitet Är ouppmärksam ointresserad inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet med oro efter hand. Växlar snabbt aktivitet under momentet alt. oro under hela momentet.
5a - Avståndslek Intresse Engageras inte av figuranten. Kontroll avbrott förekommer. Intresserad följer figuranten utan avbrott. Intresserad vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b - Avståndslek Hot/agg. Visar inga hotbeteenden Visar enstaka "1-2" hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka "1-2" hotbeteenden under momentets första del och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del Visar flera hotbeteenden under momentets första de och andra del.
5c - Avståndslek Nyfikenhet Går ej fram till figuranten Går fram när figuranten är aktiv på linjen Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d - Avståndslek Leklust Visar inget intresse. Leker inte men visar intresse. Leker kan gripa försiktigt drar inte emot. Griper drar emot men kan släppa och ta om. Griper direkt drar emot släpper inte
5e - Avståndslek Samarbete Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten visar intresse även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a - Överraskning Rädsla Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b - Överraskning Hot/agg Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c - Överraskning Nyfikenhet Går fram efter det att overallen lats ner alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d - Överraskning Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e - Överraskning - Kvarstående intresse Visar inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Lukta eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.
7a - Ljudkänslighet Rädsla Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b - Ljudkänslighet Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c - Ljudkänslighet Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller liten tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d - Ljudkänslighet Kvarstående intresse Visar inget intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst två tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a - Spöken Hot/agg Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b - Spöken Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse alt. engagerar sig inte. Tittar på mot spökena då och då. Kontrollerar och eller handlar mot spökena. Långa avbrott ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. Kontrollerar och eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c - Spöken Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre änkopplets längd elller lämnar platsen alt. flyr.
8d - Spöken Nyfikenhet Går fram til fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid. Går fram till fig. när föraren talar med figuranten och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.
8e - Spöken Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid Accepterar kontakt från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a - Lek 2 Leklust Leker inte. Leker inte men visar intresse. Startar långsamt blir aktiv leker. Startar snabbt leker aktivt. Startar mycket snabbt leker mycket aktivt.
9b - Lek 2 Gripande Griper inte. Griper inte nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt hugger föremålet ifarten.
10 - Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek/passivitet låser sig mot publik skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd alt. vill lämna platsen försöker fly alt. föraren avstår skott.