Sundsvall, Thord Byström:
 
Maskulin hane. Mycket bra uttryck, välskuret huvud, välburna öron, ädel hals, kvadratisk välkroppad, bra förbröst,
normala vinklar, mycket bra benstomme, bra päls och struktur och färg. Rör sig rastypiskt. Välvisad.